Изнесени приемни дни на областния управител

10/9/2019
На 18.09.2019 в Община Тутракан ( заседателна зала 1 етаж ) от 10,00 ч. до 11,00 ч. ще бъде организиран изнесен приемен ден на областния управител на област Силистра .