ДГ "Славянка" - гр.Тутракан

27/1/2023
Детска градина ”Славянка”  
7600 Тутракан, ул. “Алеко Константинов” № 5
 тел. 0893411064  E-mail: info-1900740@edu.mon.bg
 
 
Директор:   ДИМИТРИНА ПАНАЙОТОВА  Тел: 0893 411 064
Счетоводител:  КРЕМЕНА ДИМИТРОВА  Тел: 0877 854 705
Служба човешки ресурси:  ВАЛЯ ЙОРДАНОВА Тел: 0893 411 081
Завеждащ административна служба: ТАТЯНА ДИМИТРОВА Тел: 0893 411 073

Прикачени файлове