СДРУЖЕНИЕ МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

25/7/2018
 
СДРУЖЕНИЕ МИГ „ТУТРАКАН – СЛИВО ПОЛЕ” СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
 
 
Днес 25.07.2018г. в сградата на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ в гр.София,  Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тутракан – Сливо поле” с  Председател  д-р Димитър Венков Стефанов подписа Споразумение № РД 50-58/25.07.2018г. с Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020г. и на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Тутракан и Сливо поле на обща стойност 5 213 482.00лв.