Съобщения

2/4/2019
 
           
СЪОБЩЕНИЕ
 
Общинска администрация Тутракан информира, че във връзка с Решение № 62 – ЕП – РИК20 от 11.05.2019 г. на РИК – Силистра на 19.05.2019г. от 09:00ч., ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии за Община Тутракан във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България. Място на провеждане на обучението - сградата на Общински съвет – Тутракан, намираща се на ул.”Трансмариска” № 20.
 
СЪОБЩЕНИЕ
 Община Тутракан съобщава, че е определена секция № 706 – Закусвалня, ул. „Силистра”, № 48 А, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Тутракан.
       За помощ в изборния ден горепосочените лица могат да се обърнат за справки на тел. 0866/60621 или на адрес: гр. Тутракан – Общинска  администрация, ул. „Трансмариска” № 31, ет. 2,стая № 1.
 
СЪОБЩЕНИЕ 
Общинска администрация Тутракан информира, че със заповед №РД-04-857/10.05.2019г. на кмета на Община Тутракан, е образувана една подвижна избирателна секция на територията на община Тутракан, за гласуване на избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
Избиратели желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.05.2019г., могат да подадат заявление до кмета на общината/ кметството/кметския наместник не по-късно от 20 май 2019г. за включване в избирателния списък за гласуване с ПСИК.
 Избиратели могат да бъдат включени в ПСИК по настоящ адрес, ако са подали заявление в срок до 11.05. 2019г.