Протоколи от заседания

11/12/2010
търсене

 • Заседание № 17 от 02. 10. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 187 - 200
 • Заседание № 16 от 22. 09. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 185 - 186
 • Заседание № 15 от 28. 08. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 155 - 184
 • Заседание № 13 от 28. 07. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 147 - 154
 • Заседание № 12 от 29. 05. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 137 - 146
 • Заседание № 11 от 12. 05. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 131 - 136
 • Заседание № 10 от 24. 04. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 117 - 130
 • Заседание № 8 от 13. 03. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 85 - 102
 • Заседание № 7 от 28. 02. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 80 - 84
 • Заседание № 5 от 29. 01. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 54 - 79
 • Заседание № 4 от 08. 01. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 50 - 53
 • Заседание № 9 от 27. 03. 2008 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 103 - 116
 • Заседание № 3 от 21. 12. 2007 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 31 - 49
 • Заседание № 2 от 29. 11. 2007 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 3 - 30
 • Заседание № 1 от 12. 11. 2007 г. на Общински съвет град Тутракан, решения № 1 - 2