ЗАПОВЕД №: РД-04-889/14.09.2023 г.

14/9/2023
 
ЗАПОВЕД
 
№: РД-04-889/14.09.2023 г.
 
     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със сключени  Договори за наем на земеделска земя, Становище с вх. рег. № ОС-10-1440/16.08.2023г. и в изпълнение на Решение № 757 по Протокол № 62 от 31.08.2023 г. на Общински съвет – гр. Тутракан:
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
1. Да се удължи срокът на Договори за наем на земеделска земя с една стопанска година считано от 01.10.2023 г., както следва:
 
 
 
ЗЕМЛИЩЕ ЦАР САМУИЛ   ЕКАТТЕ 78238
 
 
 1.
 
Номер на договор
 
Наемател
 
Идентификатор
 
   1.1
 
 
ПО-07-452/09.07.2018г.
 
 
„ЕЛВИРА НН“ ООД
 
 
78238.3.37
 
1.2
 
ПО-07-410/03.07.2018г.
 
ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
 
78238.8.44
 
1.3
 
ПО-07-409/03.07.2018г.
 
ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
 
78238.11.718
 
1.4
 
ПО-07-561/02.08.2018г.
 
НУРГЮЛ АДИЛ ФЕРАД
 
78238.14.64
 
 
1.5
 
ПО-07-441/04.07.2018г.
 
 
„ЕЛВИРА НН“ ООД
 
 
78238.16.35
 
 
   1.6
 
ПО-07-450/09.07.2018г.
 
„ЕЛВИРА НН“ ООД
 
 
78238.16.54
 
 
 1.7
 
ПО-07-443/04.07.2018г.
 
ЕТ „ФАВОРИТ-94-АНТОНИЯ ФИЛЕВА“
 
78238.16.66
 
 
1.8
 
ПО-07-442/04.07.2018г.
 
ЕТ „ФАВОРИТ-94-АНТОНИЯ ФИЛЕВА“
 
 
78238.16.84
 
 
1.9
 
   ПО-07-500/18.07.2018г.
 
ВЕЛКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
 
78238.18.36
 
 
1.10
 
    ПО-07-391/25.06.2018г.
 
 ЕТ „АГРОПОМ-2-91-НИКОЛАЙ НЕДЕВ“
 
78238.20.9
 
1.11
 
   ПО-07-388/25.06.2018г.
ЕТ „АГРОПОМ-2-91-      НИКОЛАЙ НЕДЕВ“
 
       78238.22.9
 
1.12
 
ПО-07-392/25.06.2018г.
 
НАЗИФ ХАМДИ ХАЛИЛ
 
78238.50.46
 
1.13
 
ПО-07-501/18.07.2018г.
 
ВЕЛКО ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ
 
78238.50.48
 
1.14
 
    ПО-07-520/24.07.2018г.
 
       ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
78238.50.51
 
1.15
 
 ПО-07-519/24.07.2018г.
 
     ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
 
78238.50.53
 
1.16
 
ПО-07-444/04.07.2018г.
ЕТ „ФАВОРИТ-94-АНТОНИЯ ФИЛЕВА“
 
 
78238.50.74
 
1.17
 
ПО-07-389/25.06.2018г.
 
 ЕТ „АГРОПОМ-2-91-НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
78238.50.96
 
1.18
 
ПО-07-451/09.07.2018г.
 
„ЕЛВИРА НН“ ООД
 
 
78238.50.250
 
1.19
 
ПО-07-417/03.07.2018г.
 
НУРГЮЛ АДИЛ ФЕРАД
 
78238.50.258
 
1.20
 
ПО-07-445/04.07.2018г.
ЕТ „ФАВОРИТ-94-АНТОНИЯ ФИЛЕВА“
 
 
78238.50.261
 
1.21
 
ПО-07-422/03.07.2018г.
 
СААМИ АЛЯЙДИН ЮСУФ
 
78238.50.312
 
1.22
 
ПО-07-411/03.07.2018г.
 
ЛАЗАР ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
78238.18.38
ЗЕМЛИЩЕ СТАРО СЕЛО   ЕКАТТЕ 69078
 
2.
 
ПО-07-565/02.08.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
 
69078.32.37
 
2.1
 
ПО-07-566/02.08.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
 
69078.36.25
 
2.2
 
ПО-07-434/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.36.32
 
3.
 
ПО-07-564/02.08.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
 
69078.37.23
 
3.1
 
ПО-07-435/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.37.41
 
3.2
 
ПО-07-560/02.08.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.38.1
 
3.3
 
ПО-07-317/27.02.2019г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.38.21
 
3.4
 
ПО-07-433/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.38.24
 
3.5
 
ПО-07-436/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.41.5
 
3.6
 
ПО-07-522/24.07.2018г.
 
    ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
 
69078.45.10
 
3.7
 
ПО-07-431/03.07.2018г.
       
             ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
69078.46.4
 
4.
 
ПО-07-424/03.07.2018г.
     
             ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
69078.47.2
 
4.1
 
ПО-07-429/03.07.2018г.
    
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
69078.47.4
 
4.2
 
ПО-07-525/24.07.2018г.
 
  ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
 
69078.48.2
 
4.3
 
ПО-07-562/02.08.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
      
       69078.49.1
 
4.4
 
ПО-07-426/03.07.2018г.
   
        ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
69078.50.11
 
4.5
 
ПО-07-563/02.08.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
 
69078.53.55
 
5.
 
ПО-07-524/24.07.2018г.
 
„АГРОПРЕЦИЗ“ ЕООД
 
69078.54.1
 
5.1
 
ПО-07-430/03.07.2018г.
             ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
69078.54.14
 
5.2
 
ПО-07-428/03.07.2018г.
             ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
             НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
      69078.56.5
 
5.3
 
ПО-07-432/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.57.4
 
5.4
 
ПО-07-437/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
69078.59.30
 
5.5
 
ПО-07-427/03.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
69078.65.10
 
5.6
 
ПО-07-523/24.07.2018г.
 
  ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
 
69078.67.13
 
5.7
 
ПО-07-425/03.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
69078.65.14
 
ЗЕМЛИЩЕ СЯНОВО   ЕКАТТЕ 70682
 
 
6.1
 
ПО-07-414/03.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.2.38
 
6.2
 
ПО-07-484/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.2.39
 
6.3
 
ПО-07-471/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.3.3
 
6.4
 
ПО-07-474/16.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.3.8
 
6.5
 
ПО-07-483/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.4.6
 
6.6
 
ПО-07-485/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.4.37
 
6.7
 
ПО-07-479/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.4.55
 
6.8
 
ПО-07-477/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.6.22
 
6.9
 
ПО-07-480/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.9.23
 
6.10
 
ПО-07-489/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.12.14
 
6.11
 
ПО-07-472/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.12.37
 
6.12
 
ПО-07-469/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.12.49
 
6.13
 
ПО-07-487/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.12.53
 
6.14
 
ПО-07-486/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.13.4
 
6.15
 
ПО-07-473/16.07.2018г.
     
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
           НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
70682.13.20
 
6.16
 
ПО-07-478/16.07.2018г.
        
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
           НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
70682.15.20
 
6.17
 
ПО-07-526/24.07.2018г.
 
  ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
 
70682.23.4
 
6.18
 
ПО-07-470/16.07.2018г.
       
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
           НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
70682.28.1
 
6.19
 
ПО-07-482/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
70682.30.30
 
6.20
 
ПО-07-475/16.07.2018г.
          
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
70682.32.23
 
   6.21
 
ПО-07-481/16.07.2018г.
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.33.21
 
6.22
 
ПО-07-488/17.07.2018г.
 
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
 
70682.34.3
 
6.23
 
ПО-07-476/16.07.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.34.6
 
7.
 
ПО-07-545/26.07.2018г.
          ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
           НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
70682.34.25
 
ЗЕМЛИЩЕ ТЪРНОВЦИ   ЕКАТТЕ 73729
 
 
7.1
 
ПО-07-499/18.07.2018г.
           ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
           НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
 
73729.1.35
 
7.2
 
ПО-07-421/03.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
73729.2.12
 
7.3
 
ПО-07-420/03.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
73729.2.13
 
7.4
 
ПО-07-418/03.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
73729.10.26
 
7.5
 
ПО-07-516/24.07.2018г.
КРАСИМИР ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
 
73729.20.64
 
7.6
 
ПО-07-419/03.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
73729.20.179
 
  7.7
 
ПО-07-515/24.07.2018г.
КРАСИМИР ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
 
73729.20.226
 
  7.8
 
ПО-07-514/24.07.2018г.
КРАСИМИР ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ
 
73729.20.395
 
ЗЕМЛИЩЕ БЕЛИЦА   ЕКАТТЕ 03527
 
 
8.
 
ПО-07-458/11.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
03527.50.86
 
8.1
 
ПО-07-466/16.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
03527.2.11
 
 
8.2
 
 
ПО-07-457/11.07.2018г.
 
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
 
03527.5.335
 
8.3
 
ПО-07-459/11.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
03527.5.778
 
8.4
 
ПО-07-460/11.07.2018г.
 
„КАЛАТЕЯ“ ООД
 
03527.23.8
 
8.5
 
ПО-07-468/16.07.2018г.
 
ЗК“ ИЗГРЕВ-92“
 
03527.50.72
ЗЕМЛИЩЕ НОВА ЧЕРНА   ЕКАТТЕ 51956
 
9.
 
ПО-07-518/24.07.2018г.
 
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
51956.4.27
 
9.1
 
ПО-07-390/25.06.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
51956.11.35
 
9.2
 
ПО-07-387/25.06.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
51956.23.24
 
9.3
 
ПО-07-386/25.06.2018г.
            ЕТ „АГРОПОМ-2-91-
            НИКОЛАЙ НЕДЕВ
 
51956.24.1
 
9.4
 
ПО-07-517/24.07.2018г.
 
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
51956.24.5
 
9.5
 
ПО-07-412/03.07.2018г.
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
 
51956.24.11
 
9.6
 
ПО-07-521/24.07.2018г.
 
ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
 
51956.4.52
 
9.7
 
ПО-07-413/03.07.2018г.
ЕТ „ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ“
 
 
51956.24.12
ЗЕМЛИЩЕ ВАРНЕНЦИ   ЕКАТТЕ 10149
 
10.
 
ПО-07-534/26.07.2018г.
 
„ГОЛДЪН СЕКШЪН“
 
10149.19.19
 
10.1
 
ПО-07-535/26.07.2018г.
 
„ГОЛДЪН СЕКШЪН“
 
10149.9.172
 
10.2
 
ПО-07-536/26.07.2018г.
 
„ГОЛДЪН СЕКШЪН“
 
10149.9.58
ЗЕМЛИЩЕ ПРЕСЛАВЦИ   ЕКАТТЕ 58253
 
11.
 
ПО-07-415/03.07.2018г.
 
КЯЗЪМ АЛИ КЯЗЪМ
 
58253.19.1
ЗЕМЛИЩЕ ПОЖАРЕВО   ЕКАТТЕ 57090
 
12.
 
ПО-07-416/03.07.2018г.
 
ЗК „ДУНАВ“
 
57090.42.7
ЗЕМЛИЩЕ ШУМЕНЦИ   ЕКАТТЕ 83524
 
13.
 
ПО-07-394/26.06.2018г.
 
ЗК „ПРОГРЕС“
 
83524.23.4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Всички останали клаузи по сключените Договори за наем на земеделска земя остават в сила и непроменени.
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра и е неразделна част от Договорите за наем на земеделска земя.
 
 
                                             
             
 
 Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ                           П/П
  Кмет на община Тутракан