Заповед № РД 04-107-47/30.09.2021 г., ОД Земеделие – Силистра, относно: разпределение на масивите за ползване за землището на с. Нова Черна

11/1/2022