Съобщение относно изземване на наносни отложения за добив на инертни материали от р.Дунав на ИНЕРТ ООД

13/11/2017