Проект на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан.

26/10/2018
Изработен е Проект на Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Община Тутракан.
Предложенията и становищата по проекта могат да бъдат депозирани в Деловодството на Община Тутракан, на адрес: гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31 в тридесетдневен срок от публикуването на проекта на интернет страниците на Община Тутракан и на Общински съвет Тутракан.