Справка за предложения и становища

19/7/2018

 

 
 
Справка
за предложения и становища, постъпили при проведени обществени консултации по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища
І. Постъпило е едно предложение в деловодството на Община Тутракан  с вх. рег. индекс № ОС-10-859/18.07.18г.
 
 
   Изготвил: Тодорка Нечева  гл. специалист (деловодител ОА)