Покана за пресконференция по проект „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан”

1/12/2016
 
Поканаза пресконференция
Уважаеми Дами и Господа,
Община Тутракан Ви кани на началнапресконференция, която е организирана по Проект„Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр. Тутракан” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0014-C01/15.09.2016 г.", накойто е бенефициент.
Проектът се реализира със средствапо Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 2: «Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони», процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.
Пресконференцията ще се състои на 8.12.2016 г., от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Тутракан на ул. "Трансмариска" 31.
Предвидени са два панела:
1. Презентации:
- от Община Тутракан за: целите на проекта, размера на бюджета на проекта и на финансовата помощ на ЕС, ролята на Община Тутракан, както и кратка информация за Оперативната програма;
- техническа презентация -  резултати  от обследване за енергийна ефективност на двете обществени сгради,  предвидени дейности и очаквани резултати;
2. Дискусия - въпроси и отговори.
Моля, да потвърдите вашето участие до 03.12.2016 г. на адресите на електроните пощи:  humanitar@abv.bg.
Д-р Димитър СТЕФАНОВ, Кмет Община Тутракан
Валентина Христова – Координатор на проекта
Очакваме Ви!