Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" и бл."Възход 4", гр.Тутракан”

30/11/2016
                                                                                                                                                          
Покана за пресконференция
Уважаеми дами/господа,
 
Община Тутракан учтиво Ви кани на пресконференция, организирана по проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради  бл."Възход 3" и бл."Възход 4", гр.Тутракан”, на който тя е бенефициент.
Проектът се реализира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Процедура  BG16RFOP001-2.001: „Енергийна ефективност   в периферните райони“, Приоритетна ос: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ : www.eufunds.bg(http://archive.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=698).
Пресконференцията ще се състои на 5.12.2016 г., от 17.30 ч. в ресторант Палермо -  адрес: гр.Тутракан, ж.к. Възходи /карта- http://hotelpalermo-bg.com/contacts.php/.
Очаква се да продължи до 1 час като са предвидени  2 панела:
1.     Презентации:
-         от Община Тутракан за целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта, размера на бюджета и на финансовата помощ на ЕС, ролята на Община Тутракан, както и кратка информация за Оперативната програма;
-         техническа презентация -  резултати  от обследване за енергийна ефективност на двете жилищни сгради,  предвидени дейности и очаквани резултати;
2.     Дискусия - въпроси и отговори.
 
Д-р Димитър Стефанов – кмет Община Тутракан
 Валентина Христова – Координатор на проекта
 
Очакваме Ви!