Отдел "Закрила на детето"-Тутракан, отбеляза 10 години от създаването си

13/12/2011
    На 9 декември в Обреден дом Тутракан се проведе честването на 10-годишнината от създаването на отделите за закрила на детето към Дирекциите „Социално подпомагане”. Гости бяха кметът на Община Тутракан д-р Димитър Стефанов и  Анелия Василева, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Силистра. С встъпителни думи за значението и начина на работа на Отдел “Закрила на детето” началникът на отдела Теменужка Маринова откри празника. В отдела с териториален обхват общините Тутракан и Главиница работят трима социални работници и началник отдел, които осъществяват текущата практическа дейност по закрилата на децата в двете общини. В момента Отделът  работи върху 35 случая на нарушаване правата на децата в Община Тутракан, 65 са случаите в Община Главиница.
    Теменужка Маринова  пожела на всички деца щастливо детство и безгрижни дни и отправи свята благодарност към институциите, с които Отделът си сътрудничи  - Родилно и детско отделение към "МБАЛ - Тутракан" ЕООД, МКБППМН от двете общини, РУ „Полиция” на МВР - гр. Тутракан, Районен съд и Районна прокуратура - гр. Тутракан, Държавен съдия изпълнител - гр. Тутракан, кметствата по селата от общините, училищата и детските градини, ДДЛРГ- с. Малък Преславец, общ. Главиница, СУПЦ "П.  Пенев" - гр.  Главиница,  СПИ "Христо Ботев" с.  Варненци, общ. Тутракан, ДМСГД - гр. Силистра, ДДЛРГ "Димчо Дебелянов" - гр. Силистра, ЦНСТ с. М. Преславец, общ. Главиница, както и с другите отдели от страната.
    Кметът д-р Димитър Стефанов  честити празника на специалистите от Отдел „Закрила на детето” и връчи грамота по случая. Благодари им за тяхната всеотдайна работа и усилия да направят равностойни в социален план децата на двете общини. „Всички деца имат правото да бъдат обгрижвани и имат еднакви права. Те са нашето бъдеще” каза още кметът.
    По повод отбелязването на годишнината бе обявен конкурс на тема „Моята мечта”, в който участие взеха деца до 18 годишна възраст от СОУ „Христо Ботев”, СОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, СУПЦ „П. Пенев” гр. Главиница и ЦНСТ с. М. Преславец, общ. Главиница. Комисия определи най-добрите творби, а на техните автори бяха връчени награди.
   Със своите песни и танци малките възпитаници на ОДЗ „Полет” Тутракан отправиха своя поздрав към всички присъстващи.